Opiekunowie wydziałów

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 

mgr Paulina Sus-Wędzonka

mgr Marek Jankowiak

 

WYDZIAŁ  INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

 

mgr Waldemar Olejniczak

mgr Doman Leitgeber

 

 WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

 

mgr Łukasz Murdzia

mgr Robert Witkowski

 

WYDZIAŁ AUTOMATYKI , ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI 

 

mgr Krzysztof Rembicki

mgr Karol Hejne

 

 WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ

 

  mgr Artur Niedziółka

 

 WYDZIAŁ  INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

 

mgr Tomasz Baszak

mgr Waldemar Mendel

 

 WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

 

mgr Stela Chelwing 

mgr Weronika Ratkowska (urlop)

mgr Helena Hasińska

 

 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ  I TRANSPORTU

 

mgr Bartosz Gogolewski

mgr Arkadiusz Jarentowski

mgr Katarzyna Wasielewska

 

 WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

 

mgr Anna Baranowska-Graczyk

mgr Agnieszka Koźma (Świtalska)