Zajęcia kompensacyjne - w ramach WF

Dla studentów, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą brać udziału w zajęciach sportowych, posiadają zwolnienie lekarskie bądź orzeczenie o niepełnosprawności, prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego kompensacyjnego. Zapisy na zajęcia kompensacyjne odbywają się podczas zebrań organizacyjnych w pierwszym tygodniu semestru .Studenci wybierają jeden termin w tygodniu spośród trzech oferowanych a zaliczenie otrzymują na podstawie obecności oraz zaangażowania na zajęciach.

Ćwiczenia są przygotowane i prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego i jednocześnie fizjoterapeutę. Studenci stosownie do swojego schorzenia wykonują ćwiczenia według indywidualnie przygotowanego programu.  W miarę powrotu do pełnej sprawności studenci mogą przystąpić do programowych  zajęć z wychowania fizycznego (więcej szczegółów na zebraniu).

 

Zajęcia odbywają się w sali w DS1 przy. ul. Jana Pawła II 28.