Wychowanie Fizyczne na Wydziale IiT

W roku akademickim 2023/2024 studenci WIiT zajęcia z wychowania fizycznego odbywać będą w terminach:

Kier. Bioinformatyka, Informatyka,  Sztuczna Inteligencja - sem. 1,2 wtorek godz. 8.00-11.00

Kier. EiT, EiT ang, Teleinformatyka - sem. 1,2 czwartek godz. 8.00-11.00

 

Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego!

Rejestracja na WF w semestrze zimowym 2023/2024 odbędzie się bezpośrednio po zebraniach  organizacyjnych  w Centrum Sportu drogą elektroniczną poprzez system USOS.

Harmonogram rejestracji pojawi się w zakładce "moje rejestracje" w systemie USOS.

 

W SPRAWACH WYBORU DYSCYPLINY  LUB INNYCH PYTAŃ PROSIMY  PISAĆ DO OPIEKUNÓW WYDZIAŁU:

tomasz.baszak@put.poznan.pl 

waldemar.mendel@put.poznan.pl