Wychowanie Fizyczne na Wydziale IMiFT

W roku akademickim 2023/2024 wszyscy studenci WIMiFT obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego odbywać będą w terminie:

Piątek - godz. 8.00-11.00

 

Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego!

Rejestracja na WF w semestrze zimowym 2023/2024 odbędzie się bezpośrednio po zebraniach  organizacyjnych  w Centrum Sportu drogą elektroniczną poprzez system USOS.

Harmonogram rejestracji pojawi się w zakładce "moje rejestracje" w systemie USOS.

 

 

W SPRAWACH WYBORU DYSCYPLINY  LUB INNYCH PYTAŃ PROSIMY  PISAĆ DO OPIEKUNA WYDZIAŁU:

artur.niedziolka@put.poznan.pl

 

 

 

Załączniki