Wychowanie Fizyczne na Wydziale TCH

W roku akademickim 2023/2024 wszyscy studenci WTCH obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego odbywać będą w terminie:

Piątek - godz. 8.00-11.00

 

Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego!

Rejestracja na WF w semestrze zimowym 2023/2024 odbędzie się bezpośrednio po zebraniach  organizacyjnych  w Centrum Sportu drogą elektroniczną poprzez system USOS.

Harmonogram rejestracji pojawi się w zakładce "moje rejestracje" w systemie USOS.

 

W SPRAWACH WYBORU DYSCYPLINY  LUB INNYCH PYTAŃ PROSIMY  PISAĆ DO OPIEKUNÓW WYDZIAŁU:

anna.baranowska-graczyk@put.poznan.pl   

agnieszka.kozma@put.poznan.pl