Studia stacjonarne

UWAGA!

STUDENCI ROZPOCZYNAJĄCY ZAJĘCIA WF W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 

ZAPISY NA ZAJĘCIA ODBYŁY  SIĘ POPRZEZ SYSTEM  USOS BEZPOŚREDNIO PO ZEBRANIACH ORGANIZACYJNYCH W CENTRUM SPORTU  W  PIERWSZYM TYGODNIU SEMESTRU LETNIEGO.

OSOBY Z DŁUGOTERMINOWYM ZWOLNIENIEM LEKARSKIM ZAPRASZAMY DO GRUP ZAJĘĆ KOMPENSACYJNYCH .

 

STUDENCI , KTÓRZY KONTYNUUJĄ WF W SEMESTRZE LETNIM POZOSTAJĄ W  GRUPACH Z SEMESTRU ZIMOWEGO.

W SPRAWACH PRZYDZIAŁU LUB PYTAŃ PROSIMY  PISAĆ DO OPIEKUNÓW WYDZIAŁU!

 

  PLAN ZAJĘĆ    SEMESTRU  LETNIEGO  2023/2024  W  ZAKŁADKACH PONIŻEJ.

 

Plan zajęć  dostępny  w zakładce Student / Plan zajęć / Studia Stacjonarne https://cspp.put.poznan.pl/sn