Wychowanie Fizyczne na wydziale IŚiE

W roku akademickim 2023/2024 studenci WIŚiE zajęcia z wychowania fizycznego odbywać będą w terminach:

Kier. Energetyka sem. 1,2 - czwartek godz. 12.00-15.00

Kier. Inżynieria Środowiska sem. 1,2  czwartek godz. 8.00-11.00

 

Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego!

Rejestracja na WF w semestrze zimowym 2023/2024 odbędzie się bezpośrednio po zebraniach  organizacyjnych  w Centrum Sportu drogą elektroniczną poprzez system USOS.

Harmonogram rejestracji pojawi się w zakładce "moje rejestracje" w systemie USOS.

 

W SPRAWACH WYBORU DYSCYPLINY  LUB INNYCH PYTAŃ PROSIMY  PISAĆ DO OPIEKUNÓW WYDZIAŁU:

doman.leitgeber@put.poznan.pl 

waldemar.olejniczak@put.poznan.pl