Wychowanie Fizyczne na Wydziale ARiE

W roku akademickim 2023/2024 studenci WARiE zajęcia z wychowania fizycznego odbywać będą w terminach:

Kier. AiR ; MwT  - sem. 1,2 - poniedziałek godz. 08.00-11.00

Kier. Elektrotechnika - sem. 1,2 - czwartek godz. 12.00-15.00

Kier. Elektromobilność - sem.2,3 - poniedziałek godz. 12.00-15.00

 

Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego!

Rejestracja na WF w semestrze zimowym 2023/2024 odbędzie się bezpośrednio po zebraniach  organizacyjnych  w Centrum Sportu drogą elektroniczną poprzez system USOS.

Harmonogram rejestracji pojawi się w zakładce "moje rejestracje" w systemie USOS.

 

W SPRAWACH WYBORU DYSCYPLINY  LUB INNYCH PYTAŃ PROSIMY  PISAĆ DO OPIEKUNÓW WYDZIAŁU:

krzysztof.rembicki@put.poznan.pl

karol.hejne@put.poznan.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Załączniki